Podnikový právník

Hledáme kolegu, se znalostmi právních předpisů České republiky, který je schopný své znalosti kreativně uplatňovat při řešení sporů jak soudních tak mimosoudních. Musí být schopný stavět logickou argumentaci a podkládat ji příslušnými právními předpisy pro zajištění požadovaných výstupů. Dále bude připravovat podklady pro advokáty zastupující společnost u soudů nebo se sám soudů účastnit. Bude připravovat a kontrolovat obchodní smlouvy před jejich podpisem. Bude sepisovat návrhy smluv, právních podání a žalob a zpracovávat právní rozbory a stanoviska. Musí mít schopnost rychle se orientovat v různých právních problematikách, se kterými se firmy setkávají včetně dotačních projektů, daňového řádu a podobně.

Požadujeme

  • Prokazatelné znalosti právních předpisů ČR
  • Znalost postupů v řízeních s orgány státní správy
  • Logické myšlení a jasné vyjadřování