2. Projekty

• r. 2005 – řídicí systém lepenkového stroje a sušárny lepenky – zlepšení rovnoměrnosti tloušťky lepenky, měrné spotřeby tepla při sušení, dosažitelné kapacity sušárny;

• r. 2005 – rekonstrukce a nový řídicí systém přípravy látky – snížení podílu lehkých a
těžkých nečistot, zlepšení kontinuity hustoty a vlastností látky, zvýšení podílu recyklace technologické vody;

• r. 2006 – řezání lepenky za mokra vodním paprskem – zvýšení kvality řezání, omezení průchodu mokrého využitelného odpadu sušárnou, snížení měrné spotřeby tepla;

•Rekonstrukce administrativní budovy KORONA Lochovice

po2pred1

•Rekonstrukce výrobního objektu v areálu KORONA Lochovice,spol. s r.o.

popred