O nás

 

dav

Společnost Technologický park Lochovice s.r.o. (dříve Korona Lochovice s.r.o.) má jako nástupnická společnost místních papírenských závodů dlouholetou historii v podstatě sahající až do 19. století.

Papírna byla založena v roce 1825, kdy zde začala výroba kancelářských a tiskových papírů. Roku 1878 byla výroba papíru nahrazena výrobou šedé ruční lepenky. V roce 1880 byl sortiment rozšířen o výrobu obálek, která byla v roce 1949 nahrazena výrobou průmyslové kartonáže. Po jejím zavedení přibyla výroba pořadačů, která se později stala hlavním výrobním programem, což platí až do nynější doby.

Výrazná modernizace závodu započala v roce 1967 v lepenkárně výstavbou automatického lepenkového stroje. Toto zařízení bylo postupně rekonstruováno na základě nových technologických poznatků. Nejvýznamnější změnou byla celková rekonstrukce výrobní linky ALS v roce 1981 včetně výměny sušárny lepenky. Linka zpracovává netříděný sběrový papír. Tím výrazně zhodnocuje tuto druhotnou surovinu na šedou kartonážní lepenku. V roce 1971 – 1974 se začala rozvíjet moderní výroba pořadačů písemností.

Během uplynulých let se technologie výroby pořadačů neustále modernizovala cestou jednoúčelových poloautomatů až po současnou automatickou linkovou výrobu. Převážná část sortimentu pořadačů písemností se pod značkou KORONA vyváží na náročné evropské a zámořské trhy.