3. Úprava papírových odpadů k dalšímu využití

DBEV  současné době jsou na činnost společnosti kladeny tvrdé ekologické normy. Společnost Technologický park Lochovice s.ro. je držitelem několika ochranných známek, certifikátů a ocenění, které obdržela za svůj vzorný přístup k ochraně životního prostředí (např. „Ekologicky šetrný výrobek“, „DER BLAUE ENGEL“). Charakter a aktivity projektu přispívají k dalšímu zavádění technologií šetrných k životnímu prostředí a splňujících platné normy ČR a EU.

Průběh výzkumu ani jeho výsledky nemají negativní vliv na životní prostředí ani na zdraví lidí. Veškerý získaný papírový odpad je nutné roztřídit a zbavit nežádoucích příměsí. To se provádí na dotřiďovacích linkách, kde se papír z komunálního i průmyslového sběru roztřiďuje do kvalitativních skupin (karton, krabice, noviny, časopisy a směsný papír) podle požadavků zpracovatelů (dle technických norem). Roztříděný papír se lisuje podle druhů do standardizovaných balíků. Takto vyrobená druhotná surovina se dále dodává k jednotlivým zpracovatelům. Zde se nejprve rozvlákní ve vodě v kašovitou hmotu, papírovou vlákninu a ostatní příměsi. Vlákna obsahující až 97% vody se odvádí přes síta na další zpracování do papírenského stroje. Následně se natírá na síta, předsouší se, lisuje, hladí a dosouší až je z ní opět papír, karton nebo lepenka.