1. Výzkum a vývoj v oblasti technického zpracování obalových materiálů a lepenky

Výzkumné aktivity zahrnují široké možnosti výzkumu moderního zpracování a výroby papíru, vývoj lepidel a přidružených chemikálií. Inovační výkonnost společnosti Technologický park Lochovice s.r.o. prostřednictvím vybudování centra pro výzkum moderního zpracování a výroby papíru, vývoj lepidel a přidružených chemikálií. Realizace výzkumných aktivit v oblastech vývoje a inovace produktů, které musí splňovat tvrdé ekologické normy, přitom je kladen důraz na mechanické vlastnosti produktů (otěr, opotřebení), a dále jsou kladeny specifické požadavky na fyzikální vlastnosti povrchů materiálů apod. Papírenský a obalový průmysl musí poskytovat jako takový jistou formu zabezpečení.

Přitom na tyto produkty jsou kladeny stejné inovační požadavky srovnatelné v mnoha ohledech kupříkladu s výpočetní technikou, kdy uvedeme cílené ošetření povrchu tenkými vrstvami, zdokonalené mechanické vlastnosti nad rámec původního, tedy nosného materiálu a další a v mnoha případech zpracování povrchů pro tyto účely odráží poslední poznatky materiálového výzkumu, což ovšem z laického pohledu nemusí být patrno. Všechny tyto produkty musí také odpovídat přísným normám a přitom designově a funkčně plnit často i několik pokročilých funkcí. Jde v mnoha případech o produkt, který se nejen dotykem jako první potká s uživatelem, většinou nese základní identifikační informaci a plní také funkci ochrany. Strategie společnosti technologický park Lochovice s.r.o. tedy vychází z podrobného přehledu relevantních trhů a jeho požadavků na vývoj v dané oblasti. S neuvěřitelně rychle rostoucím vývojem moderních (nejenom elektronických) produktů jde ruku v ruce vývoj nových pokročilých metod zpracování materiálů a zdokonalení jejich užitných vlastností ve formě finálních produktů.

Společnost technologický park Lochovice s.r.o. má své vlastní oddělení výzkumu a vývoje, které disponuje všemi předpoklady k profesionálnímu zvládnutí vývojových projektů. Toto oddělení zabezpečuje především tyto činnosti:

1. Vývoj a testování nových produktů
2. Výzkum, Vývoj a testování nových materiálů
3. Zlepšování technologických a výrobních postupů, příprava a zapojení nových technologií

lepenka

Oddělení VaV bezprostředně spolupracuje především s oddělením marketingu. Vzhledem ke své podnikatelské strategii, je pro společnost Technologický park Lochovice s.r.o. stěžejní převádění výsledků průzkumu trhu a přání zákazníků do praxe. Toto se děje na základě přímé kooperace mezi odděleními obchodu a marketingu s oddělením VaV, které je přímo odpovědné za vývoj produktů, po kterých je nebo bude na trhu největší poptávka.