4. Výroba lepenky

Výroba lepenky zůstává do dnešních dní základem výrobního programu továrny. Továrna vyrábí ekologicky čistou lepenku, a sice výhradně ze sběrového papíru. Základní parametry naší lepenky jsou: plošná hmotnost 900 – 2500 g/m2, síla 1,1 – 2,5 mm, recyklovatelný, ekologicky nezávadný materiál.

stroj

Lepenka z výroby Technologický park Lochovice má široké použití: výroba pořadačů a archivačních výrobků, proložky pro paletované zboží, lepenkové bedny a obaly, nábytkářský průmysl, automobilový průmysl, ochranné transportní rohy, knihařství.

První patent na výrobu vlnité lepenky byl udělen v roce 1871 Američanu J. Jonesovi na zvlněný papír k ochraně lahví (místo tehdy používaného slámového obložení). Dvouvrstvá vlnitá lepenka byla patentována rovněž v USA v roce 1874 vynalezci Oliverovu Langovi. Třívrstvá vlnitá lepenka byla vyrobena v roce 1895, (první výrobce H. M. Smith). Výroba se brzy dostala do Anglie a do Německa. Její výroba a použití na výrobu obalů se rychle rozvíjela v celé Evropě. K nejvýraznějšímu nárůstu výroby vlnité lepenky dochází v poslední čtvrtině 19. století.

Od samého vzniku zvlněného papíru, přes dvouvrstvou vlnitou lepenku, až po třívrstvou a pětivrstvou plní vlnité lepenky funkci obalového materiálu. Dvouvrstvé vlnité lepenky v aršíkových přířezech a sešívaných přířezech, plní funkci obalů na láhve, vložek do krabic pro vkládání láhví, různých fixačních vložek a proložek, pro ukládání baleného zboží v krabicích, nebo i v jiných obalech. Postupně se z vlnité lepenky začali vyrábět i skupinové obaly, které sloužily s t. zv. lehkými kartonážemi ze strojních lepenek. Skupinové obaly z vlnitých lepenek postupně zvětšovali svůj podíl vedle přepravních obalů, zásluhou zlepšení kvality potisku flexotiskem a byly upravovány tak, že po rozložení na obchodních pultech, nebo v regálech obchodu plnily součastně funkci obalů výstavních, vystavujících spotřebitelsky balené zboží spotřebiteli k přímému odběru. Do této kategorie se zařadily i lísky z vlnité lepenky na ovoce a zeleninu, jejichž vnitřní vrstva byla upravena nátěrem pro získání odolnosti proti vlhkosti. Obaly z vlnité lepenky byly a jsou používány také jako spotřebitelské obaly, na balení skla, osvětlovacích těles, elektrospotřebičů a podobného spotřebního zboží. Obtížnost potiskování vlnitých lepenek náročnějšími grafickými úpravami, které si poměrně drahé balené výrobky z prodejně propagačních důvodů vyžadovaly, vyřešilo v šedesátých letech zavedení výroby obalů z polepované dvouvrstvé vlnité lepenky potištěnou krycí vrstvou. Karton krycí vrstvy v arších, potištěný ofsetovým tiskem, umožnil reprodukci i velmi náročných grafických úprav a jeho přelepení na dvouvrstvou vlnitou lepenku nepoškozuje její obalově funkční vlastnosti. Zavádí se nové druhy vlnitých lepenek s velmi jemnou vlnou (E) a koncem století další jemnější druhy.

Podle rozměrových proporcí zvlněné vrstvy se rozlišují lepenky:
s hrubou vlnou (označovanou A )
se střední vlnou (označovanou C)
s jemnou vlnou (označovanou B)
s velmi jemnou vlnou (mikrovlnou označovanou E)
s minivlnou (označovanou – druh F a N)